H2 Green Steel inleder nytt kapitel

Luleå Efter att planer, förberedelser och finansiering nu är klara inleder den blivande stålproducenten H2 Green Steel ett nytt kapitel. Företaget har 730 dagar på sig att klara den fasen. Sedan ska produktionen gå igång.

Det sa H2 Green Steels vd Henrik Henriksson när han på fredagen talade inför ett fullsatt Vetenskapens hus.

Bolaget har säkrat privat finansiering i lån och kapital på totalt 75 miljarder kronor. Man har sålt hälften av produktionen och säkrat bindande kundavtal värda 130 miljarder.

Efter förberedande markarbeten, bland annat pålning, startar nu byggandet av stålverket. I sommar ska 700 personer arbeta med stålverksbygget, jämfört med 450 i dag.

-  Nu börjar andra kapitlet: att förverkliga planerna. Vi har börjat bygga strukturerna ovan jord. Vi har 730 dagar till produktionen startar i mars 2026. Ju snabbare alla förstår att det händer något, desto bättre, sa Henrik Henriksson och betonade vikten av samverkan mellan alla inblandade parter. 

Det händer inte saker bara i Boden, H2 Green Steel påverkar hela regionen. Redan nu har 60 bolag i Luleå fakturerat H2 Green Steel, enligt inköpschefen Luisa Orre. Företag som Tromb, Ductus och Skylite är inne och arbetar med H2 Green Steel. För Luleå hamn blir det stor påverkan, cirka 8,5 miljoner ton produkter ska årligen flyttas till och från H2 Green Steels stålverk. 

Fortfarande finns stora olösta frågor. H2 Green Steel vill helst köpa järnmalm från Norrbotten, men kapaciteten på Malmbanan har hindrat att det gått att lösa. Diskussioner förs med LKAB, som samtidigt samarbetar med SSAB och Vattenfall om fossilfri produktion i Hybrit-projektet, där det ingår planer på ett nytt stålverk i Luleå. Det saknas också garantier för tillräcklig elförsörjning när H2 Green Steel går upp i full produktion.

Mötet på Vetenskapens hus arrangerades av Luleå Näringsliv och H2 Green Steel.