H2 Green Steel anmäler Vattenfall

Boden H2 Green Steel har anmält Vattenfall Eldistribution till Energimarknadsinspektionen.

Orsaken är att Vattenfall Eldistribution nyligen har tilldelats 500 megawatt effekt av Svenska Kraftnät i Luleåområdet. Men Vattenfall tänker inte ge H2 Green Steel någon del av den tilldelningen.

Efter att Vattenfall meddelat H2 Green Steel detta, har Bodenföretaget nu anmält beslutet för att få det prövat.

- Vi menar att Vattenfall Eldistributions beslut, samt beslutsprocess, inte är förenliga med ellagen eller allmänna rättsprinciper. Vi anser, så som även Svenska Kraftnät publikt förmedlat, att det finns ett stort allmänintresse i att pröva tilldelningsprocessen för att säkerställa dess förenlighet med lag och allmänna rättsprinciper, säger Ida Westberg, Chefsjurist på H2 Green Steel i ett pressmeddelande.

H2 Green Steel avvaktar nu Energimarknadsinspektionens prövning.