SSABs beslut gynnar LKABs omställning

Gällivare SSABs beslut att bygga nytt stålverk och valsverk i Luleå är bra för LKABs planerade övergång till produktion av fossilfri järnsvamp i Gällivare.

LKAB bygger tillsammans med SSAB och Vattenfall en demonstrationsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare, i det gemensamma Hybrit-projektet.

– Vår samarbetspartner i Hybrit och största kund SSABs investeringsbeslut i Luleå är en stark signal för vår planerade övergång till fossilfri järnsvamp i Gällivare. Det innebär en ökad säkerhet och trygghet om vägen framåt inför LKAB:s framtida investeringsbeslut i Hybritdemon, vilket är första steget i den successiva omställning vi planerar, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Hybrits demoanläggning ska producera 1,35 miljoner ton järnsvamp. Därefter ska LKAB under början av 2030-talet successivt bygga ut produktionen av fossilfri järnsvamp till totalt 5,4 miljoner ton per år. Järnsvamp som främst ska levereras till SSAB:s anläggningar i Norden.

– Vår inriktning är att tillsammans med SSAB bygga en konkurrenskraftig värdekedja för fossilfritt stål där vi levererar fossilfri järnsvamp till SSAB:s anläggningar för deras produktion av fossilfritt stål till marknaden. Gemensamt har vi möjlighet att till 2030 ta bort 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp samtidigt som vi bygger svensk industris konkurrenskraft, säger Jan Moström.

Den första Hybritdemon behöver cirka 5 Terawttimmar fossilfri el för produktion av grön vätgas. En utbyggnad av järnsvampsproduktionen i Malmberget/Gällivare till 5,4 miljoner ton per år skulle kräva 20 Terawattimmar el.