Nytt stålverk i Luleå till 2028

Luleå SSABs styrelse har beslutat att nästa steg i företagets omställning blir att bygga ett nytt stålverk och valsverk i Luleå.

SSABs planer på att bygga nya stålverk i Luleå och Brahestad i Finland har varit kända länge, men frågan var om Luleå eller Brahestad skulle komma först.

Att det blev Luleå beror på att Brahestads nuvarande utrustning är modernare och i bättre skick. Investeringen i Luleå på totalt 4,5 miljarder euro (52 miljarder kronor), gör att SSAB slipper investera 2 miljarder euro (23 miljarder kronor) i de befintliga anläggningarna de närmaste tio åren. En nödvändig förutsättning till valet av Luleå är också att man nyligen säkrat elleveranser från Vattenfall. Investeringen görs med eget kassaflöde inom företagets finansiella mål.

Det nya stålverket får en kapacitet på 2,5 miljoner ton per år. Investeringen består av två ljusbågsugnar, skänkmetallurgi, ett integrerat valsverk för att tillverka specialstål och en anläggning med kallvalsning och galvanisering för att sälja premiumprodukter till fordonsindustrin. Hittills har SSAB ingått 55 partnerskap med ledande kunder.

Det nya stålverket ska som råvara använda en blandning av fossilfri järnsvamp från Hybrits demonstrationsanläggning i Gällivare och återvunnet stålskrot. (I stålskrotet kommer delar av den gamla masugnen att ingå.)

SSAB har redan fattat beslut om att bygga nytt stålverk i Oxelösund, vilket tar bort 3 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Med den nya anläggningen i Luleå blir minskning totalt 10 procent av landets utsläpp.

– Omställningen i Luleå är en milstolpe på vår resa till fossilfri ståltillverkning. Vi kommer att ta bort 7 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, stärka vår konkurrenskraft och säkra jobb med den mest kostnadseffektiva och hållbara tunnplåtsproduktionen i Europa, säger SSABs vd Martin Lindqvist.

Det nya stålverket väntas vara i bruk mot slutet av 2028 och nå full kapacitet ett år senare. Miljötillstånd väntas mot slutet av 2024.

Som ett tredje steg planeras en omställning av Brahestad i Finland. Tidpunkten för det projektet beror på SSABs finansierings- och genomförandekapacitet och lärdomarna från projektet i Luleå.

Om investeringens lönsamhet skriver SSAB i ett pressmeddelande:

"Investeringen kommer att leda till ett betydande värdeskapande. Jämfört med dagens system väntas en årlig förbättring av EBITDA-resultatet med mer än SEK 5 miljarder per år givet nuvarande prognoser för råvarukostnader. Det nya stålverket kommer att ha en bättre kostnadsposition med lägre fasta kostnader, högre effektivitet, kortare ledtider och eliminerade kostnader för koldioxidutsläpp. Stålverkets design möjliggör en produktionsökning om 0,5 miljoner ton per år och en mixförbättring med 1 miljoner ton per år av special- och premiumstål."