Krönika

Lyckas som ledare i förändring

Krönika Mitt bästa tips till dig som chef: Släpp kontrollen, skriver Klas Jonsson, projektledare på Driftwind i veckans krönika.

Förändring. I stora organisationer börjar förändringsresor ofta med en ny direktör, eller kanske en ny VD, som vill sätta prägel på sin organisation. Som ledare innebär förändring nya möjligheter men också nya utmaningar.

Förändring kan skapa en osäkerhet och oro hos dina anställda. Genom historien har människan visat en tendens att vara skeptiska till förändring, vilket är paradoxalt med tanke på att förändring följer med som en grundläggande del av livet och utvecklingen på jorden. Orsaken till att vi är skeptiska kan bero på en rädsla för det okända, rädsla för att förlora kontroll eller tidigare negativa erfarenheter. Det kan i sin tur leda till att dina medarbetare missar en möjlighet till egenutveckling, blir motståndare till innovation eller har väldigt svårt att anpassa sig till förändring

“Mitt bästa tips till dig som är chef: Släpp kontrollen. Ge dina medarbetare mer frihet, mer ansvar.”

Den klassiskt auktoritära ledaren som kännetecknas av ett centraliserat beslutsfattande, kontroll, enkelriktad kommunikation, prestationsfokus, hierarki och motivation genom rädsla  – har störst utmaningar med hög personalomsättning och missnöjda anställda i förändringsprocesser.

I en värld där förändring är den enda konstanten, bör du tillrättalägga för att både du och ditt team har alla verktyg för att hantera detta. Detta innebär en omvandling av ledarrollen från att vara en auktoritär "chef" till en coachande och stöttande "ledare". Detta kräver mod och ödmjukhet, men också insikten om att du inte behöver ha alla svaren och att de bästa lösningarna ofta kommer från medarbetarnas kollektiva kreativitet och engagemang.

Du behöver aktivt ta en roll där du bidrar till en kultur där man är öppen för kontinuerligt lärande och förbättring, där misslyckanden ses som möjligheter till att lära och utvecklas snarare än som tecken på svaghet. Det kräver att du som ledare skapar en trygg miljö, där man också törs utmana gamla sanningar och invanda beteenden.

Samtidigt som detta utmanar hur du utövar ditt ledarskap, öppnar det också upp för nya möjligheter och tillväxt. Lyckas du, kan du dra nytta av större innovationskraft, ökad kundnöjdhet och snabbare respons på marknadsförändringar.

“En av de mest betydelsefulla möjligheterna för dig som ledare är att utveckla en djupare och mer genuin relation med dina medarbetare. ”

Genom att vara mer närvarande, lyhörd och engagerad kan du få en bättre förståelse för dina medarbetares behov, styrkor och svagheter. Detta leder i sin tur till ett mer effektivt och motiverande ledarskap, där medarbetare känner sig sedda, uppskattade och motiverade att göra sitt bästa för organisationens framgång.

Ah, slog mig just att det här har ett namn - agil transformation.

Klas Jonsson

Projektledare på Driftwind

Annons