Debatt

Konsten att attrahera etableringar

Debatt Det blir allt viktigare att attrahera etableringar och talanger. Vill Region Norrbotten stärka sitt arbete för nya etableringar av företag och talanger är det hög tid att agera, skriver Christer Asplund, konsult, och Peter Nygårds, rådgivare som medverkade i etableringarna av Northvolt och H2 Green Steel.

I den snabbt föränderliga globala ekonomin ställs svenska kommuner inför en stor men viktig utmaning – att attrahera investeringar och främja företagsetableringar för att säkra lokal tillväxt och ekonomisk stabilitet.Christer Asplund och Peter Nygårds visar i en nyutkommen bok att ett starkt ledarskap och strategisk organisering på lokal nivå måste prioriteras, för att fler kommuner ska kunna attrahera tillväxtfrämjande etableringar och talanger. Detta kan vara avgörande för nya etableringar i Region Norrbotten.

Konkurrensen är intensiv bland EU-ländernas 155.000 kommuner, som alla strävar efter att visa sig attraktiva för potentiella etableringar. Den hårda konkurrensen kräver en lokal strategisk och proaktiv insats för att nå framgång.

Sverige borde egentligen ha goda förutsättningar att locka till sig industrietableringar och talanger. Men då krävs det ett tydligt politiskt ledarskap som prioriterar en kraftsamling för att utveckla kommunernas attraktionsfaktorer. Kommunerna måste också bli bättre på att förhandla med de tänkbara investerarna på ett professionellt sätt. Många saker måste göras, men särskilt tre områden sticker ut:

Kommunernas brist på proaktiv omvärldsspaning
Att bara ge resurser och service till befintliga företag räcker inte för att vara framgångsrik i en föränderlig värld. Kommunen behöver satsa på proaktiv omvärldsspaning och förbereda sig för nyetableringar och investerare genom att skapa mer lockande miljöer för externa aktörer och säkerställa tillräckliga resurser, för att ta emot nytillkommande företag och talanger. Det duger inte att upprepa gamla erbjudanden och strategier. I stället handlar framgång om att vara situationsanpassad och vara beredd att erbjuda det som bryter med gamla föreställningar och dogmer. Då krävs det att kommunens omvärldsspaning är innovativ och offensiv. Men här behövs också mod och lokal motivation. 

Mindre byråkrati och mer av service
En av de främsta utmaningarna är långa svenska tillståndsprocesser. För att våra kommuner ska vara konkurrenskraftiga måste tillståndsgivningen i Sverige förenklas. Det krävs ett bättre och aktivt samspel mellan svenska myndigheter på olika nivåer och berörda kommuner. Det gäller att kunna matcha internationella konkurrenter och attrahera investeringar minst lika snabbt som våra konkurrenter.

Fokus på talangjakt
En annan viktig aspekt är att inkludera ett bättre arbete på området talangjakt. Talanger, både inhemska och internationella, utgör en resurs för tillväxt och innovation. Kommuner bör se inflyttande talanger som en välkommen etablering och aktivt konkurrera om yrkesskickliga personer. Ludvika och Lund har redan tagit steg i rätt riktning mot att prioritera talangjakten.

Om våra lokala politiker investerar i proaktiv omvärldsspaning, snabbare tillståndsprocesser och fokus på talangjakt, kan Sverige locka fler investeringar och säkerställa en bredare tillväxt och nyföretagande.

Det är författarnas övertygelse att vi står inför en rad nya industriella möjligheter där etableringsarbete kommer få en större bredd. Det är hög tid att agera och stärka vårt lokala näringsliv med en rejäl injektion av nyetableringar för en framtid av hållbar tillväxt och ekonomisk framgång. Det behöver såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Vill Region Norrbotten stärka sitt arbete för nya etableringar av företag och talanger är det hög tid att agera.

Christer Asplund och Peter Nygårds

Författare till boken Etableringsledarskap – Så gör vi platsen attraktiv för etableringar.

Asplund är konsult inom svenskt och internationellt näringsliv med fokus på utveckling och attraktionsbyggande för investeringar. Nygårds är industriell rådgivare och var ansvarig för att identifiera de platser som var bäst lämpade för batteriföretaget Northvolt och stålföretaget H2 Green Steel att etablera sig på.