Jutos satsar på råvaruorganisation

Pajala Den hårdnande konkurrensen om virket i Tornedalen får Jutos Timber att satsa ännu mer på sin nya råvaruorganisation. Fredrik Forsén har anställts som virkesinköpare.

Han har 30 års erfarenhet av virkesförsörjning, virkeshandel, import och logistik. Tillsammans med Jutos råvaruchef Björn Winsa är hans uppdrag att bygga upp Jutos råvaruorganisation som startade i våras.

- Uppstarten fick en rivstart, det har gått fantastiskt bra och över förväntan, grunden är satt och nu tar vi steget vidare med att rekrytera fler virkesinköpare, säger Anette Jönsson, vd för Jutos Timber.

Bakgrunden till Jutos satsning är den hårdnande kampen om skogsråvaran i Norrbotten och i synnerhet i Tornedalen. Sveaskog har kraftigt minskat sina planer på avverkning och i Kemi i Finland startas en ny jättestor massafabrik som väntas köpa råvara i både Finland och Sverige. Totalt konkurrerar över 20 virkesinköpare om timmer och massaved i Tornedalen, bland annat från SCA, Billerud och Stenvalls Trä.

Det familjeägda Jutos Timber driver sågverk i Teurajärvi i Korpilombolo och i Tärendö där man 2021 förvärvade Krekula & Lauri Såg. Företaget omsätter cirka 450 miljoner kronor och har 55 anställda.