Samverkan avgörande för framtidens logistik

Luleå Under onsdagens Logistikdag Norr belystes både omvärldsläge och utvecklingsmöjligheter för Norrbotten. Behov av satsningar och nödvändigheten att samverka för att lyckas var genomgående tema under dagen.

För omvärldsspaningen stod Anna Grönlund, vd på Hallvarsson & Halvarsson, och överste Lars Karlsson, chef för Norra Militärregionen. Anna Grönlund talade om riskerna med en ökad polarisering mellan norra och södra Sverige i samband med den gröna omställningen (se separat artikel).

Överste Lars Karlsson beskrev den nya säkerhetspolitiska situationen i norra Europa, där utvecklingen i och hotet från Ryssland har förändrat läget. Ryssland rustar upp flygplatser och hamnar längs sin nordliga kust.

- Utvecklingen längs Rysslands ishavskust är enorm. Det gäller kontrollen över råvaror och transporter, sa Lars Karlsson. 

Sveriges kommande medlemskap i Nato innebär krav på satsningar på logistiken i norra Skandinavien, men öppnar också för möjligheter till finansiering.

Militärens behov, industrins behov, den gröna omställningens behov av stora mängder el, allas behov av mer folk som flyttar hit. Detta sammantaget kräver samarbeten och samverkan mellan olika aktörer inom näringsliv, myndigheter och politik. Det återkom man till under konferensens olika punkter som bland annat handlade om hållbar värdekedja, snabbare utbyggnad av infrastruktur som elnät, kapacitetsförstärkning av järnvägen, behov av bostäder, utbyggnaden av hamnen i Luleå, isbrytning och vindkraft till havs, Finlands infrastruktur och elflygets utveckling i norra Europa.

Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg, framförde en idé om att bygga permanenta bostäder med stora lägenheter som under en första period kan användas som entreprenörsboenden med lägenheterna uppdelade i ettor. Ett exempel på framåtriktade och konstruktiva ideér som diskuterades under dagen.

Logistikdag Norr arrangeras av Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren och Byggföretagen i samarbete med en rad företag verksamma i regionen. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd. Arrangemanget hölls i Kulturens hus i Luleå.