En olycklig polarisering drivs från söder

Luleå Det är olyckligt att inflytelserika personer och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren genom kritiska rapporter ifrågasätter satsningar i den gröna omställningen i Norrbotten, och därmed driver fram en polarisering mellan syd och nord. Det sa Anna Grönlund, Hallvarsson & Halvarsson, när hon talade på Logistikdag Norr under onsdagen.

Anna Grönlund är vd för Hallvarsson & Halvarsson, som är en av Sveriges största strategiska kommunikationsrådgivare inom politisk påverkan (public affairs), finansiell kommunikation, hållbarhet och PR.

Under en lång tid har de gröna investeringarna i Norrbotten kritiserats av forskare knutna till Sydsvenska Industri- och Handelskammaren som nyligen bildat Skandinaviska Policyinstitutet. Under senaste veckan har en ny rapport från Policyinstitutet fått stor uppmärksamhet. Där hävdas att satsningarna i norr är ett stort risktagande och inte borde bli av.

- Det är olyckligt med polariseringen. Det är en polarisering som drivs söderifrån. Risken finns att motståndet mot satsningarna i norr växer. Ett litet land som Sverige, vi måste samverka, mellan nord och syd, och mellan politik och näringsliv, säger Anna Grönlund.

Anna Grönlund befarar också att debatten om satsningarna kan påverka Sverigebilden.

- Ja, det tror jag. Det nya institutet försöker att skjuta ner de gröna etableringarna i norr, säger Anna Grönlund.

Det är en oro hon delar med Norrbottens politik- och näringsprofil Anders Sundström, som vid sitt boksläpp under tisdagskvällen sa:

- Jag är orolig för att Sverigebilden tar skada, och då kan det gå fort. De stora pengarna till flera av investeringarna i norr kommer utifrån världen. Blir det bråk kan det påverka investerarna, sa Anders Sundström.

- Det är rimligt att man ifrågasätter satsningar, men inget tyder på att affärsmodellen i satsningarna i norra Sverige inte håller. Omställningen är viktig för välståndet för kommande generationer. Vi står inför en ny epok, säger Anna Grönlund.

Annons