Jokkmokk Iron och Inlandsbanan samarbetar om transportlösning

Jokkmokk Jokkmokk Iron, dotterbolag till Beowulf Mining, samarbetar med Inlandsbanan för att få till stånd en upprustning av Inlandsbanan mellan Arvidsjaur och Gällivare.

Jokkmokk Iron fick för ett år sedan bearbetningskoncession för en järnmalmsfyndighet i Kallak utanför Jokkmokk. Sedan dess har man arbetat för en bra lösning för transporterna från gruvan. 

Nu vill det privata gruvbolaget tillsammans med kommunägda Inlandsbanan AB få igång en snabb upprustning av järnvägen Mellan Arvidsjaur och Gällivare. Det skulle öppna för möjligheten att nå en nordlig anslutning till Malmbanan i Gällivare och för en sydlig anslutning till Stambanan via Arvidsjaur-Jörn och hamnarna i Luleå, Piteå och Skellefteå. Det skulle gynna väldigt många företag som behöver transportlösningar i regionen, menar man.

- Vi menar allvar med den gröna omställningen och ser främst tåg som det huvudsakliga transportalternativet och inte lastbil på väg. Det är det mest hållbara alternativet och en utbyggnad av järnvägsnätet är över lag kritiskt att få till för att ta den norrländska gröna revolutionen i mål. Jag är glad att vi nu kan gå vidare med det här projektet tillsammans med Inlandsbanan och andra intressenter i regionen. Efter vårt tidigare krav på besked kring Inlandsbanan är det glädjande att det nu rör på sig och att så många visat intresse för frågan, säger Ulla Sandborgh, vd på Jokkmokk Iron.

För Jokkmokk Iron handlar det om att lösa transporterna. Vilket inte är den enda utmaningen för gruvbolaget. Planerna på gruvbrytning i Kallak är kontroversiella och har mötts av protester och demonstrationer. Representanter för rennäringen och miljöaktivister har lovat fortsatta aktioner om gruvbolaget går vidare med planerna.

För Inlandsbanan handlar det om att stärka Inlandsbanan och dess roll i det svenska järnvägsnätet.

- För att möta den gröna industriboomen i norra Sverige behövs en upprustad och modern Inlandsbana, det tror jag alla är medvetna om. Nu krävs det konkreta åtgärder och konstruktiva förslag för att vi ska komma vidare och det är positivt att privata aktörer som Jokkmokk Iron ser värdet av banan och bidrar med proaktiva lösningar. Att rusta upp Inlandsbanan är i sig inga svårigheter men det krävs finansiering som hittills uteblivit, säger Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan AB.

Ett förverkligande av planerna förutsätter att Trafikverket, det vill säga staten skjuter till pengar.