Beowulfs vd slutar omgående

Jokkmokk Kurt Budge slutar som vd för Beowulf Mining med omedelbar verkan, skriver företaget i ett pressmeddelande. Samtidigt skaffar dotterbolaget Jokkmokk Iron Mines AB en lokal i Jokkmokk.

Kurt Budge har sedan 2014 varit vd för Beowulf Mining och lett projekteringar och gruvplaner för en järnmalmsgruva i Kallak utanför Jokkmokk. Ett kontroversiellt projekt som mött många protester.

- Jag utsågs till VD för Beowulf 2014 och under dessa nio år har jag strävat efter att skapa tillväxt och värde för alla intressenter. Världen behöver en grön omställning, och det är här som gruvindustrin kan spela en avgörande roll för tillgången på kritiska råmineraler. Nu när exploateringskoncessionen för Kallak Norra har tilldelats och på grund av projektets karaktär och läge är det dags för mig att avgå när projektet och företaget går in i nästa fas. Jag kommer att fortsätta att följa bolagets fortsatta spännande resa och önskar teamet lycka till, säger Kurt Budge, som nu ska "driva andra affärsintressen".

Johan Röstin ska vara arbetande styrelseordförande och tillförordnad vd medan en ordinarie vd rekryteras.

Under veckan skrev också Beowulfs dotterbolag Jokkmokk Iron Mines AB avtal med Jokkmokks kommun om att hyra en kontorslokal på övervåningen till biblioteket i Jokkmokk. När Jimab fick bearbetningskoncession för Kallak-fyndigheten lovade bolaget att öppna kontor i Jokkmokk.