Rekryteringsbranschen i norr

Cesab har varit med längst

Luleå Cesab Executive Search har varit med sedan 1985, då det var ett av de första rekryteringsföretagen norr om Stockholm.

Företaget grundades 1985 av Christer Sandström.  Cesab är en förkortning av Christer Sandström Executive Search AB.

Cesab har varit med på Luleås resa från ruinerna av Stålverk 80, genom hög- och lågkonjunkturer, fastighetskrascher och finanskriser.  Under den tiden har rekryteringsbranschen förändrats stort. Förr kom man långt med att annonsera. Nu krävs det mer, vilket gör rekryteringsföretagens roll ännu viktigare.

- Nu behöver företagen själva, i större utsträckning, identifiera och ta kontakt med intressanta och potentiella kandidater för att höra sig för om det finns ett intresse av att byta jobb. I den processen är det en fördel att använda en professionell rekryteringskonsult. Det är synd att inte säkerställa att man får en första kontakt med de bäst lämpade kandidaterna, säger Lars Bogren, ägare och vd.

Han kom in i företaget i fjol, då han efterträdde Katarina Stehn, både som ägare och vd. Hon hade då lett företaget i över 10 år. Under den tiden har utvecklingen inneburit att inte bara kandidater granskas, utan även att de sökande vill veta mer om vilket företag det är som vill anställa dem.

- Många företag anlitar professionella rekryterare. Företagen måste ha ett attraktivt erbjudande. Vi blir företagens förlängda arm i kontakten med potentiella kandidater. Här krävs ett systematiskt arbete, säger Katarina Stehn.

Till skillnad mot många företag i branschen fokuserar Cesab på chefsrekrytering. I det arbetet har digitaliseringen inneburit nya sätt att arbeta.

- Med digitala möten hinner man träffa fler än vad man gjorde med fysiska möten. Det digitala gör också att arbetet kan ske rikstäckande och globalt på ett smidigare sätt. Det behövs en stor inflyttning av arbetskraft till Norrbotten för att företagen ska klara kompetensförsörjningen, säger Katarina Stehn.

Hon arbetar nu som konsult i företaget vid sidan av vd Lars Bogren och rekryteringskonsult Maria Wallander.

Annons