Piteå-Tidningen backar 10 miljoner

Piteå Piteå-Tidningen gör ett rörelseresultat på -8 miljoner kronor och ett resultat före skatt på -10,3 miljoner.

Det framgår av bolagets årsredovisning för 2015.

Omsättningen blev 92 miljoner kronor, en minskning med drygt 5 miljoner jämfört med året innan (97,6).

Kostnaderna minskade med 4,3 miljoner till 100,9 miljoner kronor.

De finansiella intäkterna har minskat sedan man inte får utdelning på sina 25,3 procent av aktierna i Norrbottens Media. 

Resultatet före skatt på -10,3 miljoner är en försämring jämfört med året innan (-5,7). Det är tredje året i rad som Piteå-Tidningen har ett negativt rörelseresultat.

Enligt Piteå-Tidningens tidningschef Matti Lilja belastas resultatet 2015 av engångskostnader.

- Vi har kostnader av engångskaraktär under 2015. Vi har minskat personalen och erbjudit personerna som slutar pensionslösningar, säger Matti Lilja.

Även Norrbottens Media går med förlust under 2015. Den enda tidning i Norrbotten som går med vinst är Haparandabladet.