Haparandabladet gick med vinst 2015

Haparandabladet Haparandabladet är den enda nyhetstidningen i Norrbotten som kan redovisa vinst för 2015.

Tvådagarstidningen Haparandabladet hade en omsättning på 10,6 miljoner kronor 2015 (10,5 året innan). Till det kommer övriga intäkter på drygt fyra miljoner, bland annat ett statligt presstöd på 2,2 miljoner kronor för att tidningen är flerspråkig.

Kostnaderna uppgick till 13,7 miljoner (12,9).

Rörelseresultatet blev 1 miljon kronor (1,1). Resultatet före skatt blev 0,9 miljoner (1,1). Det gör Haparandabladet till den enda nyhetstidning i Norrbotten som gick med vinst 2015.

- Vi försöker vara effektiva och rappa. Alla anställda måste göra mycket och vara mångkunniga för att klara många olika arbetsuppgifter. Det är helt avgörande, säger Örjan Pekka, ägare och chefredaktör på Haparandabladet.

- Vi har inga stora overheadkostnader, ingen ekonomiavdelning eller stor företagsledning. Ser man på senaste årens utveckling så har koncernbildningarna inte varit så lyckade. Koncerner hamnar ofta långt från de som är viktigast: våra läsare.

Haparandabladets digitala strategi skiljer sig från branschen i stort. Man var sent ute på webben och blev hånade för det. Man har fortfarande ett mycket begränsat innehåll på sin webb. 

- Jag vill tro att det har betydelse för vår utveckling. Vi har aldrig bedrivit gratisjournalistik, säger Örjan Pekka. 

Norrbottens Media (som ger ut NSD och Kuriren) och Piteå-Tidningen redovisar förluster 2015.