Norrbottens Media gör förlust på 11 miljoner

Luleå För första gången sedan Norrbottens Media bildades 2007 går bolaget med förlust. Rörelseresultatet 2015 blev - 11,6 miljoner och resultat före skatt - 11,0 miljoner.

I resultatet ingår NSD:s presstöd på 16,8 miljoner kronor. 

Det framgår av bolagets årsredovisning. Omsättningen blev 318,2 miljoner kronor, en blygsam ökning från året innan (316,9). Kostnaderna ökade med 16,3 miljoner kronor till 350,4 miljoner (334,1).

Den stora ökningen var personalkostnaderna som ökade med 17 miljoner. Antalet anställda har ökat med 12 personer, som en effekt av att man tagit över distributionen, och därmed distributionspersonalen, i egen regi.

Synergierna av detta kommer fullt ut först i år, enligt Norrbottens Medias vd Mats Ehnbom som tillträdde i november.

- 2015 var inget bra år, men den långsiktiga lönsamheten ser positiv ut. Det som skedde förra året var att vi gjorde en stor satsning på avgångslösningar med syfte att minska kostnaderna på lång sikt, säger Mats Ehnbom.

Norrbottens Media ger ut NSD, Norrbottens Kuriren, 24Norrbotten och gratistidningarna Extra. Sedan (S) partidistrikts bolag Valrossen 2015 sålde sin ägarandel till Norrköpings Tidningars Media AB, så ägs Norrbottens Media till 74,7 procent av Norrköpings Tidningar och till 25,3 procent av Piteå-Tidningen.

Piteå-Tidningen gick också med förlust 2015. Enda nyhetstidning i Norrbotten som gick med vinst är Haparandabladet.