Wibax växer i Finland

Piteå Wibax ökar sin transportverksamhet i Finland med fler anställda och fler tankbilar.

Företaget etablerar en ny stationeringsort för tankbilar på en egna terminalen i Hamina, vilket gör att Hamina blir utgångspunkt för Finlands första helt eldrivna ADR-godkända tankbilsekipage.

- Den utökade kapaciteten gör att vi kommer närmare våra kunder geografiskt och kan erbjuda effektivare logistikupplägg. Tillväxten sker i en expansiv region och vi tror att det även kommer innebära ytterligare rekryteringsbehov längre fram, säger Juha Rissanen, transportchef på Wibax Logistics Oy.

Wibax har haft tankbilar i Finland sedan 2022 när man förvärvade bolaget JJ Kuljetus Oy. Sedan dess har tankbilarna utgått från Valkeakoski söder om Tammerfors i södra Finland. Nu tas nästa steg i tillväxten i Finland genom att etablera tankbilar även i Hamina (Fredrikshamn) vid Finska viken, nära gränsen mot Ryssland.

Under andra halvan av 2024 tas nästa steg för Wibax i Finland när Finlands första ADR-godkända helt eldrivna tankbilsekipage tas i trafik. ADR är ett europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg.

Den Piteåbaserade Wibaxkoncernen har som mål att vara 100 procent elektrifierade till 2030.