Stor ökning av LKAB:s mineraltillgångar

Luleå Prospektering under 2023 har ökat LKAB:s mineraltillgångar med 43 procent.

LKAB:s redovisar att bolaget nu ökat den totala mängden mineralreserver och mineraltillgångar till 5,7 miljarder ton.

I slutet av 2023 hade LKAB mineralreserver på mer än 1,1 miljarder ton och mineraltillgångar på cirka 4,6 miljarder ton i Svappavaara, Malmberget och Kiruna inklusive Per Geijer. Sedan starten 1890 har LKAB brutit totalt cirka 2 miljarder ton. Utöver järnmalm innehåller alla LKAB:s malmer mineral där de kritiska materialen fosfor och sällsynta jordartsmetaller kan utvinnas.

Per Geijer-fyndigheten i Kiruna har nära 1 miljard ton av de totala mineraltillgångarna, varav 1,7 miljoner ton sällsynta jordartsmetaller, vilket gör den till den största fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Europa.

- Dessa betydande mineraltillgångar speglar LKAB:s starka prospekteringsarbete de senaste åren. Potentialen är stor för att garantera Sveriges järnmalmsförsörjning, liksom fosfor och sällsynta jordartsmetaller, under många decennier framöver, säger Ian Cope, områdeschef för prospektering på LKAB.

Mineraltillgångar är fyndigheter där det inte gjorts en djupare teknisk och ekonomisk analys. När det gjorts kan fyndigheten klassas som mineralreserv, om den bedöms som brytvärd.