Stark Arkitekter får nya delägare

Luleå Stark Arkitekter får Anna Klockare Hagnelöv och Dennis Larsson som nya delägare, vid sidan av vd Petter Larsson. Företaget flyttar till nya lokaler.

De nya delägarna ersätter Lars Wredendal, en av grundarna, och Charlotta Selberg, som kommer att fortsätta vara verksamma i bolaget.

- Vi ska fortsätta utveckla Stark Arkitekter utifrån vår gedigna historik men tar nu steget vidare med ny organisation. Vi ser fram emot att växa tillsammans med våra beställare och samarbetspartners, där våra olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser ger förutsättning för att skapa hållbara projekt och god arkitektur, säger Petter Larsson.

Stark Arkitekter grundades i Luleå 1997 som Tirsén & Aili Arkitekter. 2020 bytte företaget namn till Stark Arkitekter. Företaget är verksamt framför allt i norra Sverige. Företaget har cirka 20 medarbetare, både arkitekter och byggnadsingenjörer.

I maj flyttar Stark Arkitekter till nya lokaler på Storgatan, vid Loet, där man hyr av fastighetsbolaget Galären.