Isopartner etablerar sig i Luleå

Luleå Grossisten Isopartner etablerar sig i Luleå, med det första kontoret norr om Stockholm.

Isopartner är en grossist som säljer till entreprenörer inom isolering, plåt och passivt brandskydd.

- Vi valde att etablera oss i Luleå för att komma närmare marknaden i norr och därmed kunna serva våra kunder på bästa sätt. Vi hoppas att med vår nya etablering kunna erbjuda branschen vårt koncept med kunskap och kompetens, tillit och service och med detta göra vardagen enklare för våra kunder. I förlängningen skapar detta också arbetstillfällen, säger Arne Schultz, vd på Isopartner AB.

Isopartner blir hyresgäst hos Stålstaden på Bragegatan. Det blir det första kontoret norr om Stockholm för det Göteborgsbaserade företaget, som förutom huvudkontoret i Göteborg, har sex kontor i södra Sverige och totalt 51 anställda.

- Vi har haft kontakt med Isopartner en tid och det är glädjande att företaget nu hittat en lokal hyresvärd och kan etablera sig i Luleå. I utvecklingen som nu sker i Luleå och Norrbotten är detta ytterligare ett kvitto på att företag ser en växande marknad och etablerar sig vilket skapar nya arbetstillfällen och tillväxt lokalt, säger Oskar Hederyd, tillförordnad etableringschef på Luleå Business Region.