Exeri får patent i USA

Luleå Luleåföretaget Exeri erhåller patent i USA för sin metod att upptäcka och lokalisera fel i elnätet. Det är ett viktigt steg i företagets planerade internationella expansion.

Exeri har de senaste åren expanderat med flera installationer åt kunder runt om i Sverige. Nu förbereder man en internationell expansion.

- Vi har hela tiden varit övertygade om att vårt system är helt unikt på marknaden och med detta patent har vi fått det validerat. Det har varit en lång process med själva patentansökan, men det värde som det ger för oss som bolag, våra investerare och kunder väger upp arbetet många gånger om. Nu vill vi fortsätta utveckla vårt erbjudande, säger Anders Uvliden, teknikchef på Exeri. 

USA är ett land med stor variation i terräng och väderförhållanden. En stor del av landets elnät är luftburet vilket medför många utmaningar.

- För Exeri är USA en intressant marknad. En delstat som till exempel Florida är särskilt utsatt för storm och hårda vindar och att ledningar rivs ner är ett vanligt återkommande problem. Det finns med andra ord ett stort behov av en lösning som snabbt kan uppfatta fel och hitta var de ägt rum, säger Anders Uvliden.

Exeri utvecklar och levererar ett digitalt övervakningssystem för detektering och lokalisering av avbrott på elnätet. Genom trådlösa sensorer på elstolparna får kundernas ledningscentral en tydlig bild av det aktuella områdets nätverksstatus. Då kan man effektivt felsöka, lokalisera och underhålla nätet. Den första testinstallationen gjordes i Skellefteåområdet 2018. Efter flera lyckade installationer runt om i Sverige siktar företaget nu på USA.