Byggandet går bäst i Norrbotten

Luleå Bygginvesteringarna minskar med fem procent i Sverige under 2024. Norrbotten är ett av endast två län där bygginvesteringarna istället ökar.

I Norrbotten ökar bygginvesteringarna med 11 procent under 2024. Också i Kalmar län ökar bygginvesteringarna, med 5 procent.

Det visar en prognos från branschorganisationen Byggföretagen. Prognosen gäller investeringar i bostäder, lokaler och anläggningar. De totala bygginvesteringarna 2024 kommer enligt Byggföretagen att uppgå till 615 miljarder kronor.

- Bostadsbyggandet i norra Sverige bromsar in, men totalt sett är konjunkturen fortfarande starkast i Norrbotten. Svagast utveckling har Uppsala, Södermanland och Kronoberg, säger Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.

Den gröna omställningen driver investeringarna i lokaler och energi, medan behovet av mer kapacitet för person- och godstrafik gynnar investeringarna i järnväg.

- När även bostadsbyggandet tar fart, så tar hela Sveriges tillväxt fart. Då kan vi skapa ännu större reformutrymme för att möta behoven kopplade till klimatanpassning och ökad beredskap, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. 

Byggföretagen tror att bygginvesteringarna tar fart under 2025. Då bedöms samtliga län, utom Jönköping och Kronoberg, se en ökning av bygginvesteringarna. Prognosen visar en ökning från 25.600 påbörjade bostäder 2024 till 30.000 under 2025.