Basic Safety lanserar AI-utbildning i brandsäkerhet

Luleå Johan Grimståhl, tidigare brandman och vd på Basic Safety lanserar tillsammans med kollegan Fredric Lundqvist en AI-baserad utbildning i brandsäkerhet.

Utbildningen sker digitalt och interaktivt med en instruktör som man kan tala med på 100 olika språk.

- Så vitt vi vet finns det inget liknande utbildningsverktyg i Sverige. Vi tror att den här utbildningen har potential att göra mycket nytta för brandsäkerheten på företag runt om i Sverige, men kanske också göra människor tryggare i olika krissituationer både privat och i jobbet, säger Johan Grimståhl.

Enligt honom svarar deras AI-baserade utbildning på många utmaningar när det gäller att utbilda i brandsäkerhet: flexiblare former för arbetsplatser där det på grund av skiftgång och annat är svårt att samla medarbetare till fysiska utbildningar och där medarbetarna talar flera olika språk.

- Vi gjorde en marknadsundersökning innan sommaren 2023 och fick bra återkoppling från alla tillfrågade branscher. Då beslutade vi att satsa på projektet och tillsammans med flera externa investerare är vi nu redo att lansera tjänsten. Genom den mer individualiserade utbildningen ger vi företag en ökad trygghet i att de kan leverera mot det arbetsgivaransvar som finns, säger Johan Grimståhl.

Basic Safety arrangerar utbildningar inom säkerhet. Med över 20 års erfarenhet inom räddningstjänsten, både som brandmän och tillsynsförrättare, utvecklar man utbildningar anpassade till olika arbetsplatsers krav.