Peab återanvänder asfalt i vägbyggen

Arvidsjaur Peab Asfalt återvänder gammal asfaltbeläggning vid vägarbeten i Arvidsjaur.

Peab Asfalt har vunnit kontrakt för beläggning och förstärkningslager på tre vägar utanför Arvidsjaur: Väg E45 Slagnäs-Avaviken ska underhållas. Samma gäller två intill liggande vägar.

För att genomföra förstärkning- och beläggningsåtgärderna krävs det upptagsfräsning och djupfräsning. Genom att fräsa bort det översta lagret av den befintliga asfalten kan man återanvända cirka 15.000 ton i den nya asfaltmassan. Något som sparar på både transporter som behovet av nytt material. 

- Det är alltid roligt med projekt där vi har möjlighet att minska klimatpåverkan. Med hjälp av ECO-Asfalt och upptagsfräsningen minskar vi koldioxidutsläppen väsentligt. Det är också ett perfekt sätt att återanvända material, säger Björn Qvarfordt, platschef på Peab Asfalt.

Arbetet ska pågå under 2024 och 2025. Genom det nya arbetsättet minskas klimatavtrycket med cirka 900 ton koldioxid. Ordersumman beräknas till cirka 65 miljoner kronor.

Peab Asfalts är ett av Nordens största beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Man utför också tankbeläggning och fräsning av vägar. Peab Asfalt verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget har cirka 2000 anställda och ingår i Peabkoncernen.