Nyföretagandet minskade i april

Luleå Nyföretagandet i Norrbotten minskade med 15 procent i april, jämfört med samma månad i fjol. Snittet för hela landet var en ökning av nyföretagandet.

Det visar statistik från Bolagsverket som Nyföretagarcentrum sammanställt.

Under april startade 91 nya företag i Norrbotten, en minskning med 15 procent jämfört med april i fjol. Bara tre län hade en sämre utveckling; Uppsala, Gotland och Kronobergs län. Västerbotten och Jämtlands län låg i topp med en ökning av nyföretagandet på 47 procent jämfört med samma period i fjol.

Snittet för hela landet var en ökning på 3,2 procent. Det var en återhämtning efter nedgången i mars. Totalt startades 4.556 nya företag i Sverige under april månad. 

– Nyföretagandet är fortfarande  svängigt, men vårljuset finns ändå nu. Nyföretagandet har med framtidsförväntningar att göra samtidigt som socioekonomi också spelar roll, säger Harry Goldman, vd för  Nyföretagarcentrum Sverige.

I statistiken ingår aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.