LKAB beställer mer malmvagnar av Kiruna Wagon

Kiruna LKAB beställer ytterligare 20 malmvagnar av Kiruna Wagon, för att ersätta de vagnar som skadats vid urspårningarna på Malmbanan.

LKAB beställde 100 nya malmvagnar 2022. Efter vinterns urspårningar där vagnar skadades, beställer man nu 20 vagnar till av Kiruna Wagon.

– Att vi nu gör en tilläggsinvestering på ytterligare vagnar för att ersätta de som skadats i urspårningarna gör att vi förbättrar våra förutsättningar att lyckas hålla ett högt leveranstempo till hamnarna, säger Caroline Wiss, vd på LKAB Malmtrafik.

LKAB lagt mycket arbete på att effektivisera flödet i malmleveranserna efter vinterns urspårningar. I dag går det i snitt 10 fullastade malmtåg per dag till Narviks hamn.

Av de 100 vagnarna i den ursprungliga beställningen har Kiruna Wagon till i dag levererat 40, som nu är ute i trafik. Det levereras 2-4 nya vagnar varje vecka. Till hösten beräknas alla 100 vagnar vara levererade. Då påbörjas tillverkningen av de 20 extra vagnar som LKAB nu beställt. De ska levereras under oktober-december 2024.

– För Kiruna Wagon är detta en viktig tilläggsorder i en etablerad produktionslina. Samtidigt som vi är glada för beställningen känns anledningen till att vagnarna måste byggas inte lika rolig. Vi är väl medvetna om att järnvägslogistiken är av yttersta betydelse och en del i LKAB:s ”röda linje”, därför känner vi en stolthet att få fortsatt förtroende att leverera vagnar till Norrbottens motor LKAB, säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagon.

Även med nya vagnar får LKAB svårt att hålla leveranstempot på grund av underhållsarbeten på Malmbanan under sommarhalvåret.