Grangex köper gruva i Kirkenes

Kirkenes Gruvbolaget Grangex (Grängesberg Exploration Holding AB) har slutfört förvärvet av Sydvaranger Mining AS som äger järnmalmsgruvan i Kirkenes i Nordnorge.

Därmed äger Grangex två järnmalmsgruvor, Dannemoragruvan i Uppland och Sydvarangergruvan utanför Kirkenes. 

Grangex strategi är att i båda gruvorna återuppta produktionen av högvärdig järnmalm för att bli en ledande leverantör till den europeiska och globala stålindustrin i den pågående "gröna stålrevolutionen", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Det brittiska gruvbolaget Anglo American är med och finansierar köpet av Sydvarangergruvan. Grangex ska betala royalty på 3 procent på leveranserna från Sydvaranger till Anglo American.

Gruvan utanför Kirkenes har varit stängd sedan 2015. Den planerade produktionen är på 4 miljoner ton pelletskoncentrat, vilket gör den till den största gruvan i Norge. Enligt planerna ska Anglo American på sikt köpa hela produktionen i Grangex två gruvor.