Upphandling av hamnutbyggnad avbryts

Luleå Kommunägda Luleå Hamn avbryter upphandlingen av finansiering och utbyggnad av den nya hamnen. Orsaken är att det inte kom in något anbud som uppfyllde anbudskraven. 

Det är en stram tidsplan för att hinna få den nya, större hamnen klar. Förberedande anläggningsarbeten pågår redan. Luleå kommun vill ha in extern finansiering av hamnutbyggnaden. Men nu avbryter man upphandlingen. Det har inte kommit in något giltigt anbud som uppfyller upphandlingskraven.

- Det är givetvis ett tråkigt, men nödvändigt, beslut att ta. Vi är trygga med att kunna ta fram andra alternativ för att bygga ut hamnen. Det är en högst prioriterad fråga där vi nu arbetar för att så snabbt som möjligt ta fram handlingsalternativ, säger Daniel Smirat, ordförande för Luleå Hamn, i ett pressmeddelande.

Utbyggnaden av Luleå hamn är viktig för många av industriföretagen i den gröna omställningen i Luleå: LKAB, SSAB, H2 Green Steel, Talga.

- Utbyggnaden av Luleå Hamn är en angelägen fråga för industrin och hela norra Sverige. Samtidigt är det en del i ett större pussel av projekt för att möta industrins behov. Vårt uppdrag är att se till att det finns en hamn som möter industriernas behov. Det uppdraget kvarstår, även om vi nu arbetar vidare med nya lösningar, säger Anders Dahl, vd på Luleå Hamn.

En eventuell försening av utbyggnaden av Luleå hamn påverkar inte det stora projektet Malmporten, där farleden in till Luleå ska fördjupas för att kunna ta in större fartyg.

Annons