Domstol säger ja till Kallak-gruva

Jokkmokk Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens beslut att tillåta gruvbrytning i Kallak i Jokkmokks kommun.

Det är det brittiska prospekteringsbolaget Beowulf Mining som, genom sitt svenska dotterbolag Jokkmokk Iron Mines, vill bryta järnmalm i Kallak (Gállok på samiska). Planer som är omstridda och har lett till protester från de berörda samebyarna. 

För två år sedan beviljade regeringen, efter en sju år lång prövningsprocess, bearbetningstillstånd för gruvan.

Samebyarna Jåhkågasska och Sirges, och Naturskyddsföreningen, begärde en rättsprovning av regeringens beslut. Det är den som Högsta förvaltningsdomstolen nu är klar med och domstolen slår fast att regeringsbeslutet inte strider mot någon rättsregel och därför ska stå fast.

Men det innebär inte att det är grönt ljus för gruvbrytning. För det krävs en prövning enligt miljöbalken. Så nästa steg är förhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Först därefter kan det bli aktuellt med gruvbrytning.