Johan Röstin ny ordförande för Beowulf

Jokkmokk Sven Otto Littorin avgår som styrelseordförande för gruvbolaget Beowulf Mining och ersätts av Johan Röstin.

Johan Röstin har stor erfarenhet av infrastruktur, logistik, kapitalinvesteringar och tillståndsprocesser. Han har haft flera styrelse- och chefsbefattningar. Han har bland annat varit vd för färjeoperatören Forsea och vd för Copenhagen Malmö Port AB.

”Efter tilldelningen av bearbetningskoncessionen för Kallak North och utnämningen av Ulla Sandborgh till vd för Jokkmokk Iron är jag mycket glad över att kunna välkomna Johan Röstin som Beowulfs nya styrelseordförande, och å styrelsens vägnar vill jag tacka Sven Otto Littorin för hans värdefulla råd och stöd under de senaste två åren”, skriver vd Kurt Budge i ett pressmeddelande. 

Sven Otto Littorin lämnar efter två år posten som ordförande för att ge plats till en mindre konfliktbelastad person, säger han till P4 Norrbotten.

Beowulf Minings planer på järnmalmsbrytning i Kallak utanför Jokkmokk har varit en kontroversiell fråga i många år.

Nu i november inleder företaget en serie samråd med samebyarna som berörs av planerna. Samråden var ett av regeringens villkor när Beowulfs dotterbolag Jokkmokk Iron Mines fick ja till bearbetningskoncession tidigare i år.