Regeringen säger ja till Kallak

Jokkmokk Regeringen beviljar bearbetningskoncession för Kallakgruvan i Jokkmokk.

Det meddelade regeringen under tisdagen.

Jokkmokk Iron Mines AB, dotterbolag till Beowulf Mining, lämnade in sin ansökan till Bergstaten i april 2013. Ärendet hamnade på regeringens bord 2017 och där har det legat fram till nu.

Nu beviljar regeringen bearbetningskoncession. Enligt regeringen innehåller koncenssionsbeslutet långtgående och unika villkor som ska motverka störningar för renskötseln och ekonomisk ersättning till renägare för de störningar och merkostnader som uppstår för renskötseln. Bolaget ska varje år göra en uppföljning av konsekvenserna för rennäringen av nyttjandet av koncessionen och redovisa uppföljningen till bergmästaren, Sametinget och länsstyrelsen i Norrbotten.

Frågan om gruvbrytning i Kallak har varit kontroversiell och mötts av protester redan från början 2013. Sista ordet är inte sagt nu heller. En bearbetningskoncession avgör vem som har rätt att utvinna de mineral som finns i området, och att platsen där fyndigheten finns är lämpad för gruvdrift.

Bolaget behöver nu söka miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Därefter återstår prövningar enligt plan- och bygglagen, markanvisning enligt minerallagen och andra tillstånd, till exempel enligt väglagen, innan en gruva kan öppnas.

Fyndigheten i Kallak är känd av SGU sedan mitten av 1900-talet och klassas som Sveriges största kända obrutna fyndighet av så kallad kvartsbandad järnmalm med en malm av hög kvalitet. Det finns bara ett fåtal kända fyndigheter av järnmalm kvar i Sverige som kan klassas som ekonomiskt brytvärda.