Kiruna Wagon levererar vagnar till Södra Cell

Kiruna Kiruna Wagon levererar nya vagnar till Södra Cells pappersmassefabrik i Värö utanför Varberg.

Det handlar om enserie på 22 vagnar som har byggts av Kiruna Wagon och testats i subarktiskt klimat för att kunna garantera driftssäkerhet.

- Vi har tagit oss framåt genom ett starkt och nära samarbete med kunden för att möta förväntningarna. Vi har varit öppna för förändringar under resans gång och det är med glädje vi nu är i full gång med att leverera vagnarna, säger Carl Ordéus, inköp- och projektansvarig på Kiruna Wagon.

Vagnarna har högre lastkapacitet och en förbättrad öppningsfunktion. De ska användas för transport av pappersprodukter längs Västkusten.

- Med den nya designen ökar vi kapaciteten på vår befintliga järnvägsinfrastruktur med 25 procent. Det är en betydande ökning, vilket gör att vi kan leverera mer gods på järnväg, säger Christer Larsson, avdelningschef vid Södra Cell.

Kiruna Wagon har byggt överdelen av vagnarna medan Rail-X AB levererat underreden och varit ansvariga för godkännandeprocess och support till kund. Lokala företag har använts för expertis inom elsystem och hydraulik: Eurocon, Elkoll och Nybergs Mekaniska Verkstad. Drygt hälften av vagnarna är levererade och återstående del är just nu under tillverkning.