Coop Norrbotten startar investeringsbolag

Luleå Coop Norrbotten startar ett fristående dotterbolag, CN Invest.

Satsningen görs för att främja nya entreprenörer och hjälpa etablerade företag att förverkliga projekt inom livsmedelssektorn i Norrbotten. På det sättet vill man bidra till att öka självförsörjningen i länet.

- Via vårt investmentbolag vill vi utveckla fler regionala livsmedelsproducenter och öka graden av självförsörjning i länet. Genom CN Invest ska kapital och kompetens bidra till att fler kan satsa och utveckla sin verksamhet eller för den delen starta ny verksamhet inom livsmedelssektorn, säger Coop Norrbottens vd Peter Fjällborg.

För 20 år sedan var Norrbotten självförsörjande till 50 procent. Sedan dess har självförsörjningsgraden mer än halverats, på grund av globaliseringen och ökad import. Den utvecklingen vill Coop Norrbotten vända.

- I Norrbotten finns det goda förutsättningar. Vi har en lång historik inom livsmedelsproduktion med fina traditioner och skickliga yrkesmän, ett väl utbyggt transportsystem och konsumenter som många gånger hellre väljer lokal mat än ett billigare alternativ. Vi behöver också tillgodose utbildningsbehovet där livsmedelsindustrins fortsatta expansion är beroende av möjligheterna att rekrytera och vidareutbilda personal på alla nivåer, säger Peter Fjällborg.

Policyn för det nya investmentbolaget grundar sig på Sveriges livsmedelsstrategi, anpassad till Norrbotten, vilket innebär att CN Invest ska bidra till:

- hållbar utveckling i hela länet

- att skapa tillväxt och sysselsättning

- att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan

- att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar

- ökad självförsörjningsgrad av livsmedel