Debatt

Börja se elefanten på arbetsplatsen

Debatt Det finns en stor kompetensresurs om vi minskar alkoholproblemen i näringslivet, skriver Jonas Johansson Asp, expert inom missbruk och medberoende. Han har egen erfarenhet av alkoholism. I dag driver han tre företag.

Attrahera arbetskraft till vår region är en utmaning som engagerar oss alla. Vi kämpar för att locka människor till arbete i hela landet, men hamnar ibland i en paradoxal situation. Regioner och kommuner satsar betydande resurser på att attrahera arbetskraft från varandra, trots att vi delar liknande utmaningar. Hur kan vi då någonsin lösa detta dilemma? Samtidigt riskerar vi att glömma eller bortse från de möjligheter som finns närmast oss?

För att säkerställa att vår region förblir levande och konkurrenskraftig måste vi tänka bortom de traditionella ramarna som omger arbetskraftsfrågan. Vi behöver vidga våra perspektiv och inkludera en bredare grupp av individer som kan bidra till vårt samhälle. Att hjälpa fler i vår närhet att bli produktiva samhällsmedborgare bör vara en prioritet, så att fler invånare trivs, mår bra och har motivationen att utbilda sig och stanna kvar för att bygga sina karriärer här.

Nu till några hårda fakta: Statistik från Om Systembolaget visar det varje år går åt 650.000 sjukskrivningsdagar på grund av alkoholrelaterade problem. Vi tappar hela 32.000 produktionsarbetstimmar varje vecka. Det är som att förlora ett helt pappersbruks årsproduktion varje vecka, årets alla veckor. Detta är inte en belastning som de mest socialt utsatta står för. Det är istället 10-20 procent av den arbetsföra befolkningen på arbetsplatserna som står för detta. Enligt statistik från Systembolaget kostar detta sjukvården 7,5 miljarder kronor årligen. Det motsvarar lön och arbetsgivaravgifter för 14.500 sjuksköterskor.

Dessa 10-20 procent påverkar inte bara sig själva utan även sin omgivning. Undersökningar visar att de skapar problem för 1-4 personer i sin personliga närhet samt för sina kollegor, vilket även blir ett arbetsmiljöproblem. Alla lider på ett eller annat sätt av en enda persons beroendeproblem, vilket påverkar deras arbete och motivation att utveckla sina färdigheter. WHO identifierade detta som en sjukdom för nästan 100 år sedan.

Jag har ingen enkel lösning på detta, men jag kan dela mina tankar efter 15 år som terapeut och företagsägare. Jag var en av dem som stod helt utanför samhället på grund av alkoholism och belastade samhällets alla resurser. Jag var oanställbar. Idag driver jag tre företag och anställer andra. Statistik från Systembolaget visar att 60-75 procent av dem som fullföljer en behandling hos oss kan behålla sin nykterhet. Av dem har 87,5 procent hittat egen sysselsättning och blivit produktiva medlemmar i samhället. Dessa människor fyller en stor del av kompetensgapet och betalar skatt.

Jag funderar ofta på vad som skulle ha hänt om vi hade lärt ut dessa verktyg för förebyggande och rehabilitering till barn redan i förskolan. Tänk om dessa människor hade haft dessa verktyg, som hjälpt dom ut ur missbruk redan innan de fastnade i missbruket? Även om vi inte kunde rädda alla så tror jag att min yrkesgrupp då mer eller mindre hade försvunnit. Det kunde ha sparat samhället, familjerna och arbetsplatserna stora resurser och mänskligt lidande.

Vi kanske inte kan börja där, men vi måste börja någonstans. Statistik från Om Systembolaget (https://www.omsystembolaget.se/folkhalsa/samhalle/)  visar att det är dags att vi öppnar upp debatten, tar itu med problemet och satsar på förebyggande och rehabilitering för de 10-20 procent av befolkningen som lider av beroendesjukdomen. Denna sjukdom kostar samhället 87 miljarder kronor efter att alkoholens intäkter på 17 miljarder per år har dragits av. Det är dags att vi börjar se elefanten på arbetsplatsen. Jag ser en lösning, den är långsiktig och kräver arbete, men jag ser även att den skulle kunna ge bra resultat.

Jonas Johansson Asp

Expert inom missbruk och medberoende med över 18 års erfarenhet inom området, inklusive sin egen behandling. Han har medverkat i tv, radio och övrig media, håller föreläsningar om ämnet och dess påverkan på arbetsplatsen, samhället och familjen. Han har idag utbildat tusentals personer inom missbruksfrågor och behandling.