Världens första byggnad i fossilfritt stål

Luleå SSAB och Peab presenterar världens första byggnad i fossilfritt stål tillsammans med SSAB:s finska dotterbolag Ruukki Construction. Samtidigt har SSAB och Sandvik tecknat avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål till Sandviks lastare och truckar.

Världens första byggnad i fossilfritt stål ska byggas i Lund. Den är resultatet av ett samarbete mellan SSAB, Peab, Ruukki Construction och fastighetsbolaget Wihlborgs. Byggnadens vägg- och takkonstruktioner har projekterats och producerats av Ruuki Construction och delar av byggnaden ska tillverkas med SSAB:s fossilfria stål från Hybritanläggningen i Gällivare. Det handlar om en industribyggnad på 6.000 kvadratmeter. Wihlborgs är beställare och hyresgäst blir Inpac. 

- Det är fantastiskt att se hur stora kliv framåt den hållbara utvecklingen kan ta när den görs tillsammans med andra – projektet med Peab och Ruukki visar vad som faktiskt är möjligt redan nu. För SSAB handlar det inte bara om att få ned de egna utsläppen med det fossilfria stålet, utan också att få bidra till att sänka koldioxidavtrycken i andra delar av värdekedjan, säger Christina Friborg, hållbarhetschef på SSAB.

SSAB har också tecknat en avsiktsförklaring med Sandvik Mining and Rock Solutions. SSAB ska leverera fossilfritt stål som ska användas i produktionen av Sandviks lastare och truckar.

- Vi är glada över att kunna stötta våra gruvkunders hållbarhetsresa. Fossilfritt stål har samma höga kvalitet som traditionellt stål men tillverkas i stort sett utan miljöpåverkan. Det kommer att hjälpa våra kunder att minska deras koldioxidavtryck och erbjuda en konkurrensfördel i marknaden, säger Johnny Sjöström, chef för affärsområdet SSAB Special Steels.

SSAB levererade det första stålet tillverkat av vätgasreducerad järnsvamp 2021. I Hybritprojektet samarbetar SSAB med gruvbolaget LKAB och energibolaget Vattenfall för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion. Där ersätts det kokskol, som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri el och vätgas. Processen eliminerar i stort sett koldioxidutsläppen vid stålproduktion. År 2026 kommer SSAB:s stål tillverkat med Hybrit-teknologi att finnas på marknaden.