Lernia förvärvar Terminal 5

Luleå Lernia förvärvar Luleåföretaget Terminal 5.

Terminal 5 arbetar med så kallad relocation, hjälper företag med omlokalisering av personal, och tjänster kring det, som hjälp med arbetstillstånd.

- Terminal 5s mission har från starten varit att inte låta geografi eller nationalitet stå i vägen när svenska arbetsgivare vill växa och anställa kompetenta medarbetare. I och med detta steg då vi blir en fullt integrerad del i Lerniakoncernen så får vi en ännu större möjlighet att nå detta genom den tyngd och erfarenhet som finns inom Lernia. Detta steg kommer att ge svenska arbetsgivare utomordentliga tillväxtmöjligheter på en allt mer globaliserad arbetsmarknad, säger Peder Hansson, vd på Terminal 5.

Från 1 januari 2024 kommer att Lernia erbjuda tjänster inom relocation och arbetstillstånd, som en kompletterande del av internationell rekrytering och som ett separat erbjudande till företag och organisationer som rekryterar internationellt eller behöver stöd med flytten när personer rekryteras i andra delar av landet.

- Det är mycket glädjande att vi nu förvärvar verksamheten i Terminal 5 och därmed stärker vårt erbjudande till privata och offentliga arbetsgivare med ett omfattande utbud av relocation- och arbetstillståndstjänster, säger Christian Hultén, divisionschef för bemanning och rekrytering på Lernia.

Peder Hansson grundade Terminal 5 2009 i Luleå. Företaget arbetar med kunder över hela Sverige. Företaget erbjuder tjänster för omlokalisering av personal, så som stöttning med arbetstillstånd, språkutbildning, bostad, arbete till medflyttande familjemedlem och förskoleplats till barn.

Lernia finns över hela landet och omsatte 3,3 miljarder kronor i fjol. Företaget erbjuder tjänster inom utbildning, matchning, bemanning och rekrytering.