Bright Equipment fyrdubblar omsättningen

Luleå Bright Equipment räknar med att fyrdubbla omsättningen på ett par år. Nästa år anställs fler säljare.

Företaget startades av Kristoffer Wennström och Jan Fjellström 2019 just innan pandemin bröt ut, vilket fördröjt företagets utveckling. Man startade med försäljning av handskar, vilket nu utökats till ett sortiment med kläder, så kallade Outdoor och Urban Outdoor.

- Affärsidén är att driva e-handel direkt mot konsument och att utnyttja det stora huvudlagret till att kunna leverera premiumkvalitetsprodukter snabbt och bekymmersfritt även till större företag. Möjligheten för medelstora och större företag att köpa premiumkläder har varit begränsat länge. Här har vi ett hål att fylla. Vi samarbetar med kunderna för att sprida kännedom om varumärket och ta affären vidare, säger Kristoffer Wennström, en av grundarna.

Kläderna beställs av producenter av så kallade premiumkläder av bra kvalitet. Förutom själva kläderna erbjuder Bright Equipment brodyr och tryck efter beställarens önskemål, och också logistiklösningar, med leverans till olika adresser, och digitala gåvokort.

Företaget ägs av sju privatpersoner, varav fyra är verksamma i bolaget. Utöver ägarna har man två anställda.

Företaget omsatte 8,5 miljoner kronor 2022. I år räknar man med en omsättning på cirka 12 miljoner och prognosen för 2024 ligger på cirka 40 miljoner kronor. En fyrdubbling på ett par år. Ungefär 60 procent av försäljningen går till företag, resten till privatpersoner.

- Vi har en ökande efterfrågan och en stor ingående orderstock som tyder på att vi kommer att lyckas. Vår säljkraft kommer också att öka under nästa år när vi anställer fler säljare. När varulager och säljmaterial nu ligger färdigt är vi rustade för att ta varumärket till marknaden 2024, säger Kristoffer Wennström.

Nu satsar man också på den norska marknaden och nästa år i Finland. Till en början samarbetar man med agenter. Senare kan agentstrukturen bli omvandlad till dotterbolag.

Annons