Debatt

Ta brottslighetens kostnader på allvar

Debatt Brottsligheten kostar näringslivet i Norrbotten över 2,1 miljarder kronor. En tredjedel av företagen i Norrbotten har utsatts för brott det senaste året, skriver Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten.

Den ökade mängden brott slår med full kraft mot hela samhället och drabbar såväl privatpersoner som företag. Framför allt gör brottsligheten oss otryggare, men den har även fått stora ekonomiska konsekvenser. Nu måste politiker och myndigheter agera kraftfullt för att bekämpa brottsligheten mot företag.

De totala kostnaderna för brottsligheten mot företag uppgår till nästan 100 miljarder kronor, enligt Svenskt Näringslivs nya rapport Brottslighetens kostnader. I Norrbotten beräknas kostnaderna för brottsligheten uppgå till över 2,1 miljarder kronor.

I Norrbotten uppger 32 procent av alla företag att de utsatts för brott det senaste året. Samtidigt rapporterar allt fler företagare om att deras verksamhet kan behöva läggas ner till följd av brottsligheten. I Norrbotten handlar det om hela 5 procent av företagen.

Även om situationen är ännu allvarligare i södra Sverige pratar vi om att en tredjedel av länets företag utsatts för brott. Det är egentligen enormt högt. Dessutom är risken stor att brottsligheten fortsätter att breda ut sig också i norra Sverige.  

Länets företag är helt avgörande om vi ska kunna ha en fungerande arbetsmarknad och klara finansieringen till välfärden. Om företagen tvingas lägga orimliga summor på att hantera brottslighet i stället för att investera i verksamheten och anställa fler är alla norrbottningar förlorare.

Regering och brottsförebyggande myndigheter måste lägga i en extra växel för att stävja brottsligheten mot företag. Fler poliser och ökade resurser till brottsutredningar är viktiga första steg. Samtidigt har Norrbottens kommuner en central roll för att komma till rätta med problemen.

Svenskt Näringsliv listar fyra förslag för länets kommuner för att bekämpa brottsligheten mot företag:

- Genomför undersökningar om de lokala företagens utsatthet för brott och deras upplevda otrygghet. Involvera företagarna i framtagandet av åtgärdsplan och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

- Inrätta ett brottsförebyggande råd lokalt och bjud in näringslivet att delta.

- Ingå skriftliga överenskommelser med näringslivet om samverkan för att öka tryggheten i kommunen.

- Inkludera åtgärder mot brottslighet och otrygghet i kommunens näringslivsstrategi och handlingsplaner.

Nu är det hög tid för våra beslutsfattare och myndigheter att lyfta brottsligheten mot företag högre upp på dagordningen. Endast så kan vi säkra tryggheten i Norrbotten och samtidigt säkra vår tillväxt och konkurrenskraft in i framtiden.

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten

 

Annons