LTU och Energiforsk samarbetar om hållbar vattenkraft

Luleå Luleå tekniska universitet och forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk ska tillsammans driva Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

Det blir Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner kronor över fem år.

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och sex andra universitet ska Luleå tekniska universitet bedriva forskning för hållbar, säker och optimerad vattenkraft. Forskningens fokus ligger på att bidra till ett hållbart energisystem och att förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden i reglerade älvar.

– Vattenkraften kommer att få en allt viktigare roll som reglerande och lagrande energiresurs i vårt framtida fossilfria samhälle. Vi vill bedriva forskning för en effektivare, mer flexibel, säkrare och mer miljöanpassad vattenkraft. Teknikutvecklingen ska ske samtidigt som vi skyddar den biologiska mångfalden. Centrumet ger möjlighet för, bland andra, teknikforskare och biologer att samarbeta på ett helt nytt sätt, säger Staffan Lundström, professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för centrumet.

Tanken är att centret också ska bidra till kompetensförsörjningen.

– Det här centret kommer inte bara att bidra med kunskap för hållbar vattenkraft, utan även till en uthållig kompetensförsörjning inom området. Centret kommer att engagera ett 30-tal doktorander och postdoktorer i projekt inom och mellan våra tre arbetspaket Miljö & samhälle, Vattenbyggnad samt Vattenturbiner och generatorer, säger Carolina Holmberg, biträdande programansvarig för centret på Energiforsk.

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft leds av Luleå tekniska universitet i samarbete med Energiforsk.

Centret har över 30 aktiva parter i sin organisation: KTH, Uppsala universitet , Karlstads universitet, Umeå universitet, Lunds universitet, Chalmers, Vattenfall Vattenkraft AB (inkl VIAB), Fortum Sverige AB, Sydkraft Hydropower AB, Statkraft Sverige AB, Skellefteå Kraft AB, Holmen Energi AB, Jämtkraft AB, Umeå kommun, Tekniska verken i Linköping AB, Mälarenergi, Karlstad Energi, Jönköping Energi AB, Sweco Sverige AB, AFRY, WSP Sverige AB, Norconsult AB, Vattenkraftens miljöfond, Boliden Mining AB, LKAB, Zinkgruvan Mining AB, Andritz Hydro Sverige filial, Voith Hydro AB, Rainpower Kristinehamn AB, Svenska kraftnät, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten.

Annons