Lindmark verksamhetsledare för Luleå Science Park

Luleå Sara Json Lindmark blir ny verksamhetsledare för Luleå Science Park.

Sara Json Lindmark har de två senaste åren varit affärsutvecklare på Luleå Science Park. Dessförinnan har hon arbetat som projektledare för Designlabland, verksamhetsledare vid Teatercentrum Norra och chef för Norrbottens museums publika verksamhet.

Som ny verksamhetsledare blir hennes uppgift att utveckla Luleå Science Park, inte minst när det gäller att attrahera talanger till parkens bolag och bygga en starkare relation till Luleå tekniska universitet.

- På en Luleå Science Park har man den stora förmånen att jobba nära kunskapsintensiva företag, forskare och studenter – så yrkesmässigt har jag hittat hem. Jag ser goda synergier att nu ingå i Luleå Business Regions team och antar utmaningen att leda och formera Luleå Science Park som en innovativ växtplats vad gäller Tech inom den gröna transformationen. Första steget är nu att rekrytera en Junior Affärsutvecklare samt stärka samarbetet med olika parter, säger Sara Json Lindmark.

Luleå Science Park härrör ur Teknikbyn Aurorum som startade under 1980-talet. Det blev senare Aurorum Science Park. 2018 bolagiserades verksamheten i Luleå Science Park AB, som ägdes av LTU Holding AB, Aurorum Teknikbyn AB och Luleå kommun. Nu avvecklas bolaget men verksamheten fortsätter som en del av kommunägda Luleå Business Region.

Luleå Science Park arbetar med att utveckla företag i branscher kopplade till Luleå tekniska universitets 70 forskningsområden.

Annons