Nytt avtal stärker hamnen i Piteå

Piteå Ett nytt samarbetsavtal mellan Piteå Hamn och tågbolaget Green Cargo innebär ökad tågtrafik i hamnen, vilket stärker Piteå Hamn som logistiknav.

Det nya avtalet innebär att Piteå hamn stärker sin position som logistiknav för intermodala transportlösningar, det vill säga transporter där flera olika transportsätt kombineras: lastbil, godståg och sjötransport.

– Genom att sammanföra våra intermodala terminaler blir det bättre kapacitet i vårt nätverk för ökade volymer på järnväg. Detta gör Piteå hamn till en strategisk del av att få upp mer volym från och till Norrland. En del av detta är att effektivisera relationen från Piteå hamn och för vidare tågtransport söderut. Det har attraherat flertalet kunder, säger Jan Elgström, försäljningschef för intermodala transporter på Green Cargo.

Fem gånger i veckan kommer Green Cargo in till hamnen med ett tåg på 300 meter. För operatören Shore Link, som sköter arbetet i hamnen, innebär det mer logistik- och terminalarbete som lastning, lossning och lagerhållning av gods.

– Vi har utvecklat befintliga lagerytor och våra rutiner för att hantera godset på ett effektivt sätt. Högre krav ställs nu när vi hanterar tåg dagligen, istället för någon gång i veckan och fler transportsätt nyttjas, säger Alexander Andersson, ansvarig logistiker vid Shore Link.