Åsa Allan invald i Svemins styrelse

Pajala Kaunis Irons vice vd Åsa Allan har valts in i den nationella gruvorganisationen Svemins styrelse.

Svemin är den svenska gruvindustrins branschorganisation. Den tillvaratar medlemsföretagens intressen på olika sätt, genom projekt och opinionsbildning. Man arbetar med frågor som hur industrin kan bli mer hållbar, hur försörjningen av råvaror ska säkerställas i EU och hur branschen ska bli mer jämställd.

– Det finns många viktiga delfrågor att engagera sig i via Svemins arbete, så det är både intressant och viktigt att komma närmare det arbetet, säger Åsa Allan.

Svemin driver nu frågor som är avgörande för medlemsföretagens framtidsmöjligheter, i synnerhet för en ny och växande verksamhet som Kaunis Iron i Pajala. Som snabbare tillståndsprocesser  och ökat fokus på fossilfria lösningar.

– Sedan känns det förstås hedrande att bli invald i Svemin styrelse, givetvis, och på ett personligt plan ska det också bli spännande att fördjupa både relationer och kunnande via det nätverk som Svemin representerar. Kul, helt enkelt, säger Åsa Allan.

Som medlem i Svemins styrelse är man också en del av gruvornas arbetsgivareförbund GAFs styrelse, som tillhör Industriarbetsgivarna.