Sunpine utvinner ny restprodukt

Piteå Sunpine lyckas med en helt ny process utvinna Alfa Pinen ut tallolja.

Det innebär ytterligare ett steg i en återvinningsprocess. Tallolja är en restprodukt från massabruken. Och nu kan man dessutom utvinna en värdefull produkt ur talloljan.

- Vi är otroligt stolta över att vara världsunika med den här tekniken som gör att vi får ännu mindre spill i vår produktion, säger Valeri Naydenov, forsknings- och utvecklingschef på Sunpine.

Alfa Pinen (α-Pinene) är en kemisk förering som används i aromer och kosmetika, mjukmedel och rengöringsmedel. Dessutom används den för att framställa kamfer och bredspektrumantibiotika. Hittills framställs syntetiska varianter av produkten eller extraheras den direkt från tallar genom en arbetskrävande och mer miljöpåfrestande process.

– Det här genombrottet gör inte bara råvaran ännu mer värdefull, det möjliggör också produktion av mer hållbara och naturliga produkter. Det är en win-win för alla, säger Valeri Naydenov.

Sunpine planerar att lansera sin Alfa Pinen på marknaden under 2023. Man räknar med hög efterfrågan från en mängd olika branscher. Sammanlagt räknar Sunpine med att kunna producera 1.000–1.300 ton Alfa Pinen per år.

Sunpine utanför Piteå framställer talldiesel som en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från Sunpine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. 

Annons