LKAB-ledningen lämnade önskelista till regeringen

Luleå Investeringar i Malmbanan och utbyggd vindkraft är två önskemål på en lista som LKAB-ledningen lämnat till regeringen, skriver Dagens Industri.

Önskemålen presenterades när LKAB:s ordförande Göran Persson och vd Jan Moström i mitten av december träffade finansminister Elisabeth Svantesson (M).

LKAB-topparna hade med sig en lista på åtgärder som krävs för att LKAB ska kunna uppfylla ägarnas ekonomiska och klimatmässiga mål. Dagens Industri har tagit del av önskelistan där det finns önskemål om förenklade tillståndsprocesser, kraftigt utbyggd vindkraftsproduktion och stora investeringar i Malmbanan.

LKAB-ledningen framförde att vindkraften är helt avgörande för gruvindustrins energiförsörjning. Däremot är kärnkraft ingen lösning på kort sikt.

När det gäller tillståndsfrågorna framfördes, tillsamman med SSAB, flera konkreta förslag på förändringar, men de har sekretessbelagts av regeringskansliet, enligt Dagens Industri.

Ledningarna för LKAB och SSAB är också oroade över det statsstöd som en del regeringar i EU ger sin inhemska stålindustri, vilket enligt de svenska bolagen snedvrider konkurrensen. Samtidigt vill man ha 4,9 miljarder kronor i statligt stöd till Hybrits nya anläggning i Gällivare.

Annons