Älvsbyhus har klarat lågkonjunkturen bäst av alla

Småhustillverkarna i södra Sverige går på knäna i lågkonjunkturen. Men Älvsbyhus har klarat sig bäst hittills, med 1.000 beställningar i orderstocken.

Småhustillverkarna i Sverige pressas hårt av kostnadsökningar och minskad efterfrågan. I Småland varslas anställda efter en höst då bara ett enda hus sålts. Men Älvsbyhus har 1.000 beställningar i orderstocken och ska producera minst 800 hus i år.

Hittills har det inte varit aktuellt med produktionsminskning i Älvsbyhus fabriker.

- Vi har haft en bättre höst än de andra och sålde bra in i november. Just nu är orderingången blygsam.  Under 2023 lever vi på orderstocken från 2021 och 2022, säger Kent Johansson, ägare och vd för Älvsbyhus.

Det innebär att Älvsbyhus planerar att producera 800 hus i år. Det kan till och med bli fler.

- Det kan bli 900 hus i år. Allt under förutsättning att orderingången kommer igång före sommaren. Vi kan inte producera 20 hus i veckan om inte orderingången fylls på, säger Kent Johansson.

Vårens försäljning blir avgörande för hur Älvsbyhus ska klara lågkonjunkturen. Enligt Kent Johansson märker företagets säljare att det finns intresse på marknaden.

- Jag är försiktigt, nej ordentligt optimistisk. Vi ligger bra till när räntan stiger, säger Kent Johansson.

Vid tidigare lågkonjunkturer har Älvsbyhus vunnit marknadsandelar på grund av det låga pris man kan hålla tack vare en rationell husproduktion. Den fördel som gjort Älvsbyhus till det största varumärket för småhus i Sverige, blir en ännu större relativ fördel i sämre tider.

För Älvsbyhus är också de stora industriinvesteringarna i norra Sverige en möjlighet. Företaget har nyligen köpt en tomt i Skellefteå där man ska bygga ett visningshus.  Även i Umeå ska man bygga ett visningshus och det finns planer på ett nytt visningshus i Luleå.

För småhusbyggarna i södra Sverige går det sämre. Dagens Industri skrev nyligen om en bransch i kris. Anebyhus i Småland har sålt ett enda hus under hösten och har sagt upp 85 personer, en tredjedel av de anställda. Götenehus i Västergötland har sagt upp 25 av 286 anställda och Fiskarhedenvilan i Borlänge är inne i en varselprocess. TT rapporterar i veckan att Obos som äger hustillverkarna Myresjöhus och Smålandsvillan varslar 200 medarbetare vid fabrikerna i Myresjö och Vrigstad, i tillägg till de 70 som varslades i höstas.

Enligt branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF, är småhusbranschen hårt pressad och har en orderingång som minskat med 50 procent under 2022. Orsakerna är ökade materialkostnader, leverantörstörningar, inflation och höjd ränta, en av krig orsakad lågkonjunktur som är extra svår att bedöma och köpare vars sparande och tillgångar minskat på grund av börsnedgången.