Polarbröd startar Framtidsreceptet

Älvsbyn Polarbröd har tagit initiativ till Framtidsreceptet där man samarbetar med innovationshubben MTF Labs.

Allmänheten ska bjudas in för att hitta lösningar på olika hållbarhetsutmaningar inom livsmedelsbranschen. Tillsammans med experter ska idéerna vidareutvecklas till prototyper, tillgängliga för vem som helst att utveckla vidare tillsammans med personerna bakom.

– Vi behöver jobba tillsammans för att hitta lösningar på de hållbarhetsutmaningar som livsmedelssektorn står inför. Med Framtidsreceptet vill vi vara med och skapa konkret förändring. Genom att samarbeta med forskare och globala experter inom innovation och allmänheten vill vi skapa en kraft som kan bidra till förändring och konkreta lösningar, säger Karin Bodin, koncern-vd för Polarbröd.

Bakom Polarbröds initiativ står också den globala innovationshubben MTF Labs som samarbetar med tusentals innovatörer, akademiker och forskare. Tillsammans kommer Polarbröd och MTF Labs välja ut vilka idéer som har störst potential att göra matsystemet mer hållbart och därefter skapa prototyper för vidareutveckling.

Projektet drog igång när Polarbröd deltog vid ett evenemang av den ideella föreningen Europeiska Ungdomsparlamentet för att samla in lösningar och idéer från hundratals ungdomar. Årets tema är: "En mer hållbar måltid".