Compodium godkänd för SDK

Luleå Luleåföretaget Compodiums meddelandetjänst, TDialog, är den första meddelandetjänsten på marknaden som godkänds för SDK, Säker digital kommunikation.

SDK är ett ramverk initierat av Inera och Digg som möjliggör för verksamheter inom offentlig sektor och privata utförare av offentliga uppdrag, att utbyta känslig information på ett enhetligt och säkert sätt.

Inera ägs av Sveriges kommuner och regioner, och har som uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden. Digg, Myndigheten för digital förvaltning, är en svensk förvaltningsmyndighet med uppgift att stödja, samordna och följa upp digitalisering inom svensk offentlig förvaltning.

- Compodium har varit med i SDK-projektet sedan starten och vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter för att de ska möta marknadens behov och skapa värde. Vi är otroligt glada över att mjukvaran nu är godkänd, vilket är ett kvitto på det hårda arbete vi lagt ned. SDK är en viktig pusselbit för att organisationer ska kunna kommunicera över organisationsgränserna på ett effektivt sätt utan att kompromissa på människors integritet, säger Jón Grétar Guðjónsson, vd på Compodium.

Godkännandet syftar till att vägleda organisationer som vill anlita tjänsteleverantörer och innebär att mjukvaran har genomgått Ineras tester utan att det kunnat hittas några avvikelser och att leverantören lämnat in en godkänd självdeklaration. Vinsterna organisationer kan uppnå med SDK är bland annat snabbare handläggning och beslut i ärenden, säker digital hantering av sekretessbelagda uppgifter och minskat personberoende.