Rikshem och Nyföretagarcentrum Nord börjar samarbeta

Luleå Fastighetsbolaget Rikshem och Nyföretagarcentrum Nord ska samarbeta om att erbjuda mindre företag lämpliga lokaler.

Det gäller i första hand i Rikshems nya fastigheter på Kronan i Luleå.

- Vi vill vara med och utveckla Luleå och kan bidra till nyetableringar och tillväxt i regionen med de unika verksamhetslokalerna vi har på Kronan. Här skapar Rikshem en företagsby med en gemenskap där verksamheterna kan dra nytta av varandra. Med de bostäder som byggs intill skapas också mer liv och rörelse i området. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Nyföretagarcentrum, säger Hans Vesterberg, fastighetschef på Rikshem.

Enligt Företagarcentrum Nord skapar samarbetet goda förutsättningar för Nyföretagarcentrum att utveckla det ökade behovet av kostnadsfri rådgivning, kunskap och nätverk för nya och blivande företagare i Norrbotten.

- Vi är glada för att Rikshem ser möjligheter att tillsammans med oss utveckla näringslivet i Luleå och Norrbotten, säger Anna Engström, verksamhetschef vid Nyföretagarcentrum i Norrbotten.

Annons