Norrfinans med på Förändringsresan

Luleå Det norrbottniska företaget Norrfinans, rådgivare inom placeringar, försäkringar och pension, ansluter till Förändringsresan.

Förändringsresan är ett projekt som vill öka arbetspendling och tjänsteresor med tåg i Norrbotten.

- Vi rekommenderar våra kunder att göra gröna investeringar, att påverka hållbarhetsutvecklingen genom att inkludera och exkludera vissa fonder eller bolag, och att följa den egna fondportföljens koldioxidutsläpp. Vi vill ju ha en röd tråd genom hela verksamheten, där vårt eget agerande går i linje med det vi rekommenderar till våra kunder, säger Maria Andersson, rådgivare på Norrfinans.

Företaget har kontor i Luleå, Boden, Kalix, Gällivare och Kiruna.

- Vi är ju längs med hela linjesträckningen. Även våra kunder finns främst i Norrbotten och utmed tågbanan, så tåget blir ett väldigt effektivt sätt att färdas på för oss. Man slipper långa bilresor på tungt trafikerade vägar och kan i stället använda restiden till att arbeta och förbereda sig inför möten. Det är säkrare, bekvämare och mer hållbart. Jag ser bara fördelar, säger Maria Andersson.

Förändringsresan är ett projekt som finansieras av Region Norrbotten och drivs av RKM, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, tillsammans med Norrtåg och Vy Tåg. Syftet med projektet är att få fler att parkera bilen och ta tåget vid tjänsteresor och jobbpendling i Norrbotten.