Luleå hamn kan fyrdubblas

Luleå De stora industrisatsningarna i Norrbotten och utbyggnaden av Luleå hamn gör att den årliga godsmängden i hamnen kan komma att fyrdubblas.

Det sa Göran Carlson, tillförordnad vd för bolaget Luleå Hamn vid konferensen Framtidens sjöfart i Luleå under onsdagen. 

En sådan ökning innebär att hamnen hanterar 30 miljoner ton per år (cirka 8 i dag), och att det blir i snitt sex anlöp till hamnen per dygn. En viktig förutsättning för ökningen är projekt Malmporten, som innebär en djupare farled och en utbyggd hamn.

- Det är tur att det redan är igång och kan vara klart 2028, sa Göran Carlsson. Hade det projektet inte startat redan för tio år sedan skulle det inte haft en chans att bli klart när hamnen behöver hantera allt större mängder gods.

Det pågår samtidigt en förstudie i det nya projektet Framtidens hamn. Hamnen behöver inte bara större total kapacitet, den måste också byggas för att hantera nya typer av last, bland annat svårhanterliga kemikalier. När H2 Green Steel och SSAB:s planer förverkligas kan Luleå hamn bli norra Europas största hamn för rullad tunnplåt, så kallade coils.

Konferensen Framtidens sjöfart arrangerades av Norrbottens Handelskammare på Clarion Hotel i Luleå under onsdagen. 120 deltagare från Sverige, Norge och Finland deltog. Ämnen som togs upp var hållbara sjötransporter, konkurrenskraftig sjöfart, utmaningarna i nordliga farvatten och möjligheter till samarbete om isbrytning mellan Sverige och Finland. Deltog gjorde representanter för myndigheter och företag, bland andra svenska Sjöfartsverket generaldirektör Katarina Norén och finska Trafikledsverkets direktör för sjötrafik, Jarkko Toivola.