Pionjären köper flera byggnader på Ing3

Boden Fastighetsbolaget Pionjären i Boden har förvärvat Ing3:s tidigare kanslihus och mäss, och kasern 003. 

Säljare är Patrik Niklasson genom sitt bolag Väktarskolan VS AB.

Totalt handlar det om 5.600 kvadratmeter lokalyta och 21.500 kvadratmeter mark. Idag bedrivs utbildning för väktare i båda byggnaderna. I samband med Pionjärens tillträde kommer den verksamheten att flytta.

- Vårt nya förvärv handlar om flera affärsmässiga perspektiv. Vi vill införliva några av Kårbackens absoluta kärnfastigheter som en del av Pionjärens fastighetsbestånd. Det ger oss nya möjligheter till helhetsgrepp kring fortsatt vidareutveckling och förädling av Kårbacken som stadsdel, säger Jens Fredriksson, Pionjärens ordförande.

Enligt Pionjärens vd Kim Sundberg är de klassiska byggnaderna en strategisk investering.

- Fastigheterna kan även komma att bli viktiga entreprenörsboenden i samband med att Boden växer med industrisatsningar. Samhällsomvandlingen skapar nya utmaningar och möjligheter för näringsliv och offentlighet, och här vill vi vara med och bidra, säger Kim Sundberg.

Pionjären är ett lokalt, privatägt fastighetsbolag som ägs av Jens Fredriksson, Jerry Eriksson och Kim Sundberg. Totalt äger och förvaltar bolaget 80.000 kvadratmeter fördelat på cirka 50 fastigheter, i första hand på Kårbacken och i centrala Boden. Där ingår kontorshotell, butikslokaler, verkstäder, lagerlokaler, hyresbostäder, industrihallar, kontorslokaler, friskvårdsverksamheter, idrottsanläggningar, förråd för privatpersoner och vårdcentral.